Napady częściowe

Do drugiej grupy napadów padaczkowych, należą te wszystkie napady, które mają ogniskowy początek. Każdy z nich, rozpoczyna się w określonej grupie komórek nerwowych, tworząc tym samym tak zwane ognisko padaczkowe. Ten rodzaj napadów nazywany jest napadami częściowymi. Wyróżnia się dwa rodzaje napadów częściowych, napady częściowe proste i złożone. Różnią się one między sobą stanem świadomości chorego w czasie napadu. W napadach częściowych prostych chory zachowuje świadomość. Z kolei w napadach częściowych złożonych, dochodzi do jej zaburzenia, przy czym stopień jej zaburzenia jest różny, w zależności od rozległości wyładowań padaczkowych. Napady ogniskowe bardzo często poprzedzone są aurą.

« Napady  |  Napady pierwotnie uogólnione |  Napady częściowe |  Napady mikloniczne |  Napady kloniczne |  Napady toniczne |  Uogólnione napady toniczno - kloniczne |  Napady gromadne | 

Menu: Padaczka | Przyczyny padaczki | Napady padaczkowe | Leczenie padaczki | Pomoc w padaczce | Profilaktyka padaczki | Więcej o padaczce

Mogą Cię zainteresować również...

01 Depresja a choroby somatyczne - Istnieje ścisły związek pomiędzy chorobami somatycznymi (dotyczącymi ciała) a depresją. Zależność ta jest szczególnie widoczna w przypadku chorób układu krążenia, układu pokarmowego, chorób endokrynologicznych, alergicznych czy nowotworów.

02 Przyczyny depresji - Depresja uznawana jest za chorobę cywilizacyjną. Zatem zaburzenia depresyjne są konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego, globalizacji, przyspieszenia społeczeństw w nadrabianiu zaległości ekonomiczno-kulturowych.

03 Przyczyny i objawy umożliwiające diagnozę zespołu Aspergera - Przyczyny zespołu Aspergera nie są do końca znane. Lekarze nie są zgodni, czy ma on podłoże genetyczne, niektórzy badacze wskazują na mechanizm somatyczny czy następstwa zatrucia metalami ciężkimi.

04 Dorośli z Aspergerem - W wielu przypadkach Zespół Aspergera diagnozuje się u dzieci w wieku szkolnym, ok. 8-10 roku życia, gdy leczenie jest już trudne. Często jednak zdarza się, że ludzie żyją z Aspergerem do wieku dorosłego i dowiadują się o nim bardzo późno – lub wcale.