Padaczka pourazowa

Padaczka pourazowa, jak sama nazwa wskazuje, wykształca się w wyniki silnego urazu głowy. Najczęściej są to obrażenia, w których uszkodzeniu uległa tkanka mózgowa. Szczególnie niebezpieczne są tu urazy otwarte. Szacuje się że aż w przypadku 20-60% urazów otwartych dochodzi do pojawienia się padaczki pourazowej. W przypadku urazów zamkniętych rokowania są nieco lepsze - padaczka pojawia się zaledwie u 2,5 do 6% osób.

Padaczka pourazowa powstaje w wyniku powstawania w obrębie uszkodzonej tkanki zbliznowacenia. Wokół tej blizny, komórka po komórce buduje się ognisko padaczkopochodne. Proces budowy ogniska trwa od roku do 5 lat (u dzieci zwykle dwa lata, u dorosłych najczęściej pierwszy atak pojawia się rok po doznanym urazie). Okres, w którym padaczka się rozwija, ale nie wykazuje objawów nazywany jest okresem utajenia. Chorzy, którzy doświadczają pierwszych urazów w kilka lat po urazie, często mają trudność ze znalezieniem przyczyny pojawienia się choroby. W sytuacji, w której u chorego wykształci się padaczka pourazowa szczególnie ważne jest wsparcie rodziny i pomoc psychologa, aby chory mógł zaakceptować sytuację. Warto też chorych po dużych urazach mózgu wyczulić na możliwość pojawienia się takiego zaburzenia.

Kiedy padaczka pourazowa nie jest pourazowa?


Bywa że chorzy na padaczkę, którzy doznali lekkiego urazu głowy utrzymują że napady epileptyczne zaczęły pojawiać się właśnie po owych urazach - jeśli jednak uraz był lekki, nie wywołał utraty świadomości czy wstrząśnienia mózgu, to prawdopodobieństwo że doprowadził on do powstania zbliznowaceń stanowiących ognisko padaczkopochodne jest praktycznie żadne. Wydaje się że przywoływanie takiej etiologii choroby jest dla pacjenta sposobem radzenia sobie z chorobą, która jest mniej wstydliwa wtedy, kiedy możemy wskazać bezpośrednio odpowiedzialne za jej pojawienie się wydarzenie. Bywa też i tak, że pacjenci błędnie interpretują sytuację - sytuują padaczkę jako następstwo urazu głowy, podczas gdy to pierwszy atak był przyczyną urazu.

Menu: Więcej o padaczce : Padacza alkoholowa | Padacza pourazowa | Zespół Westa | Elektrostymulacja padaczki | Pacemaker | Leki przeciwpadaczkowe w czasie ciąży | Dzieci z padaczką, konieczność psychologicznego wsparcia | Dieta ketogenna (ketogeniczna)

Mogą Cię zainteresować również...

01 Depresja a choroby somatyczne - Istnieje ścisły związek pomiędzy chorobami somatycznymi (dotyczącymi ciała) a depresją. Zależność ta jest szczególnie widoczna w przypadku chorób układu krążenia, układu pokarmowego, chorób endokrynologicznych, alergicznych czy nowotworów.

02 Przyczyny depresji - Depresja uznawana jest za chorobę cywilizacyjną. Zatem zaburzenia depresyjne są konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego, globalizacji, przyspieszenia społeczeństw w nadrabianiu zaległości ekonomiczno-kulturowych.

03 Przyczyny i objawy umożliwiające diagnozę zespołu Aspergera - Przyczyny zespołu Aspergera nie są do końca znane. Lekarze nie są zgodni, czy ma on podłoże genetyczne, niektórzy badacze wskazują na mechanizm somatyczny czy następstwa zatrucia metalami ciężkimi.

04 Dorośli z Aspergerem - W wielu przypadkach Zespół Aspergera diagnozuje się u dzieci w wieku szkolnym, ok. 8-10 roku życia, gdy leczenie jest już trudne. Często jednak zdarza się, że ludzie żyją z Aspergerem do wieku dorosłego i dowiadują się o nim bardzo późno – lub wcale.