Jak się zachować podczas napadu padaczkowego?

Podczas napadu padaczkowego, zwłaszcza wtedy, gdy wiąże się on z utratą świadomości, należy udzielić choremu pomocy. Przede wszystkim, nie można wpadać w panikę. Tylko spokojna, świadoma tego, co należy zrobić, osoba może zminimalizować szkody, jakie w skutek takiego napadu mogą u danej osoby wystąpić. Jeśli to tylko możliwe, należy zapewnić choremu bezpieczne i spokojne miejsce. Następnie, trzeba zabezpieczyć przed ewentualnymi urazami jego ciało, głównie głowę, pod którą należy położyć coś miękkiego i kończyny. W żadnym wypadku nie można przyciskać chorego do podłoża. Nie należy mu również wkładać niczego twardego między zęby. Aby nie dopuścić do przygryzienia przez chorego języka lub wewnętrznej strony policzka, zanim jeszcze nastąpi szczękościsk, można mu włożyć na przykład chusteczki higieniczne, ale zawsze w opakowaniu. Napad powinien minąć po dwóch, może trzech minutach. Jeśli się przedłuża i trwa więcej niż siedem minut, bezzwłocznie trzeba zadzwonić po pogotowie ratunkowe.

Pamiętaj, w czasie napadu:

  • nie kładź osoby na boku, powinna być ona w pozycji leżącej na plecach
  • nie podawaja nic do picia
  • zabezpiecz miejsce wokół chorego, tzn. zadbaj, żeby nie skaleczył się, nie uderzył np. w okoliczne przedmioty, szczególnie trzeba chronić głowę i kręgosłup
  • powstrzymywanie na siłę drgawek nic nie da, nie należy tego robić
  • rozepnij pasek, kołnierz koszuli, aby ułatwić choremu oddychanie
  • nie wkładaj osobie niczego między zęby, szczególnie nic twardego
  • nie otwieraj siłą zaciśniętych szczęk
  • no i przede wszystkim - zachowaj spokój

Dopiero jeżeli po 2-3 minutach atak nie mija, wezwij pogotowie. Po ataku osoba może mieć problem z logicznym kontaktem, mówieniem, kojarzeniem faktów i samodzielnym chodzeniem, wiec powiedz jej spokojnie, co sie stało i pomóż usiąść lub dojść do łóżka, ławki, aby mogła odpocząć. Atak jest naprawdę bardzo dużym wysiłkiem fizycznym i umysłowym.

Zobacz też: http://pl.wikipedia.org/wiki/Padaczka#Pierwsza_pomoc_w_napadzie_padaczkowym

Menu: Padaczka | Przyczyny padaczki | Napady padaczkowe | Leczenie padaczki | Pomoc w padaczce | Profilaktyka padaczki | Więcej o padaczce

Mogą Cię zainteresować również...

01 Depresja a choroby somatyczne - Istnieje ścisły związek pomiędzy chorobami somatycznymi (dotyczącymi ciała) a depresją. Zależność ta jest szczególnie widoczna w przypadku chorób układu krążenia, układu pokarmowego, chorób endokrynologicznych, alergicznych czy nowotworów.

02 Przyczyny depresji - Depresja uznawana jest za chorobę cywilizacyjną. Zatem zaburzenia depresyjne są konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego, globalizacji, przyspieszenia społeczeństw w nadrabianiu zaległości ekonomiczno-kulturowych.

03 Przyczyny i objawy umożliwiające diagnozę zespołu Aspergera - Przyczyny zespołu Aspergera nie są do końca znane. Lekarze nie są zgodni, czy ma on podłoże genetyczne, niektórzy badacze wskazują na mechanizm somatyczny czy następstwa zatrucia metalami ciężkimi.

04 Dorośli z Aspergerem - W wielu przypadkach Zespół Aspergera diagnozuje się u dzieci w wieku szkolnym, ok. 8-10 roku życia, gdy leczenie jest już trudne. Często jednak zdarza się, że ludzie żyją z Aspergerem do wieku dorosłego i dowiadują się o nim bardzo późno – lub wcale.