Profilaktyka padaczki

W przypadku padaczki, niemniej ważna od leczenia padaczki, jest profilaktyka. Chorzy przede wszystkim, powinni unikać zajęć niebezpiecznych, takich jak na przykład prace na dużych wysokościach oraz tych, które wiążą się z długotrwałym stresem i nadmiernymi napięciami emocjonalnymi. Zaleca się, by prowadzili oni aktywny i uporządkowany tryb życia. Ponadto powinni unikać nieprzespanych nocy, nadmiernego wysiłku, zbyt dużych ilości alkoholu oraz wszelkich substancji psychoaktywnych. Kobiety mające padaczkę, a będące w ciąży muszą znajdować się pod ciągłą, specjalistyczną opieką oraz zachować szczególną ostrożność w samodzielnym przyjmowaniu leków.

Menu: Padaczka | Przyczyny padaczki | Napady padaczkowe | Leczenie padaczki | Pomoc w padaczce | Profilaktyka padaczki | Więcej o padaczce

Mogą Cię zainteresować również...

01 Depresja a choroby somatyczne - Istnieje ścisły związek pomiędzy chorobami somatycznymi (dotyczącymi ciała) a depresją. Zależność ta jest szczególnie widoczna w przypadku chorób układu krążenia, układu pokarmowego, chorób endokrynologicznych, alergicznych czy nowotworów.

02 Przyczyny depresji - Depresja uznawana jest za chorobę cywilizacyjną. Zatem zaburzenia depresyjne są konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego, globalizacji, przyspieszenia społeczeństw w nadrabianiu zaległości ekonomiczno-kulturowych.

03 Przyczyny i objawy umożliwiające diagnozę zespołu Aspergera - Przyczyny zespołu Aspergera nie są do końca znane. Lekarze nie są zgodni, czy ma on podłoże genetyczne, niektórzy badacze wskazują na mechanizm somatyczny czy następstwa zatrucia metalami ciężkimi.

04 Dorośli z Aspergerem - W wielu przypadkach Zespół Aspergera diagnozuje się u dzieci w wieku szkolnym, ok. 8-10 roku życia, gdy leczenie jest już trudne. Często jednak zdarza się, że ludzie żyją z Aspergerem do wieku dorosłego i dowiadują się o nim bardzo późno – lub wcale.