Padaczka alkoholowa

Padaczka alkoholowa to zespół napadów drgawkowych występujących w trakcie trwania zespołu abstynencyjnego. Wizualnie napad przypomina napad padaczki - chory doświadcza nagłych napięć mięśni kończyn i twarzy, traci przytomność. Padaczka alkoholowa nie jest jednak padaczką sensu stricte, przyczyny padaczki alkoholowej to nie zaburzenia pracy biochemicznej mózgu na skutek jego uszkodzenia, lecz na skutek nadużywania alkoholu i nagłego przerwania picia, bądź mocnego zmniejszenia ilości dostarczanego do organizmu alkoholu.

Padaczka alkoholowa - objawy

Objawy padaczki alkoholowej zbliżone są do objawów padaczki w swojej odmianie napadów uogólnionych dużych (grand mal). Charakterystyczne są skurcze mięśni nóg i rąk, napięcie mięśniowe twarzy. W przypadku padaczki alkoholowej występują jednak dodatkowe objawy, które ułatwiają diagnozę różnicową- są to nudności, biegunka, potliwość, nadpobudliwość, zaburzenia snu. Cechą charakterystyczną jest pojawienie się napadów padaczkowych w okresie od 48 godzin do tygodnia po odstawieniu alkoholu, bądź drastycznego zmniejszenia jego spożywanej ilości. Najczęściej napady padaczkowe padaczki alkoholowej pojawiają się około 72 godzin po przerwaniu picia.

Padaczka alkoholowa - leczenie

Leczenie padaczki alkoholowej polega przede wszystkim na odtruciu organizmu z toksyn alkoholowych i przywróceniu właściwego poziomu jonów wapniowych i magnezowych. Leki przeciwpadaczkowe w padaczce alkoholowej również mogą być podawane, choć nie są już tak skuteczne jak w przypadku napadów grand mal.

Padaczka alkoholowa - pierwsza pomoc

W przypadku napadu padaczki alkoholowej, pierwsza pomoc powinna być taka sama jak w przypadku regularnej formy padaczki – choremu należy udrożnić głowę i zabezpieczyć ja przed stłuczeniem. Nie wolno wkładać choremu niczego do ust. Jeśli wiemy, że napad to padaczka alkoholowa, należy zmierzyć długość trwania napadu, a następnie chorego po ataku zachęcić do wizyty u lekarza. Pogotowie najczęściej nie hospitalizuje chorych z powodu napadu padaczki alkoholowej.

Skutki padaczki alkoholowej

Padaczka alkoholowa nie jest chorobą trwałą - jej objawy ustępują same w czasie kilkunastu dni od rozpoczęcia okresu abstynencji. Niestety, padaczka alkoholowa bywa predyktorem pojawienia się padaczki późnej (dzieje się tak w około 25% przypadków). Warto tu zaznaczyć, że padaczka późna w przypadku alkoholików wywołana będzie urazami mózgu, których nabawili się będąc w stanie upojenia oraz uszkodzeniom mózgu wywołanym przez alkohol. Padaczka alkoholowa nie jest chorobą dziedziczną - innymi słowy nie ma ryzyka, że dzieci odziedziczą po rodzicu padaczkę alkoholową.

Menu: Więcej o padaczce : Padacza alkoholowa | Padacza pourazowa | Zespół Westa | Elektrostymulacja padaczki | Pacemaker | Leki przeciwpadaczkowe w czasie ciąży | Dzieci z padaczką, konieczność psychologicznego wsparcia | Dieta ketogenna (ketogeniczna)

Mogą Cię zainteresować również...

01 Depresja a choroby somatyczne - Istnieje ścisły związek pomiędzy chorobami somatycznymi (dotyczącymi ciała) a depresją. Zależność ta jest szczególnie widoczna w przypadku chorób układu krążenia, układu pokarmowego, chorób endokrynologicznych, alergicznych czy nowotworów.

02 Przyczyny depresji - Depresja uznawana jest za chorobę cywilizacyjną. Zatem zaburzenia depresyjne są konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego, globalizacji, przyspieszenia społeczeństw w nadrabianiu zaległości ekonomiczno-kulturowych.

03 Przyczyny i objawy umożliwiające diagnozę zespołu Aspergera - Przyczyny zespołu Aspergera nie są do końca znane. Lekarze nie są zgodni, czy ma on podłoże genetyczne, niektórzy badacze wskazują na mechanizm somatyczny czy następstwa zatrucia metalami ciężkimi.

04 Dorośli z Aspergerem - W wielu przypadkach Zespół Aspergera diagnozuje się u dzieci w wieku szkolnym, ok. 8-10 roku życia, gdy leczenie jest już trudne. Często jednak zdarza się, że ludzie żyją z Aspergerem do wieku dorosłego i dowiadują się o nim bardzo późno – lub wcale.