Zespół Westa

Zespół Westa, który jest odmianą padaczki występującej u dzieci, to jedna z najcięższych diagnoz w obszarze zaburzeń epileptycznych. Rokowania są na ogół niepomyślne, a ta odmiana padaczki jest wyjątkowo lekooporna.

Pierwsze objawy zespołu Westa zaobserwować można już od drugiego miesiąca życia dziecka - najczęściej pojawiają się one między 3 a 9 miesiącem. W 90 % przypadków zespół Westa uaktywnia się w pierwszym roku życia dziecka. Po ukończeniu trzeciego roku zycia zagrożenie mija.

Etiologia zespołu Westa


Przyczyny wystąpienia tej formy padaczki nie są znane. Częściowy wpływ ma genetyczne obciążenie rodzinne (np. występowanie w rodzinie leukodystrofii metachromatycznej). Duży wpływ mogą mieć urazy i choroby matki w czasie ciąży, zespół Westa może też pojawić się jako następstwo zapalenia opon mózgowych i mózgu po porodzie i występować jako dodatkowe zaburzenie przy zaburzeniach chromosomowych. W prawie 40% przypadków wystąpienia zespołu Westa, nie udaje się jednak wskazać przyczyny.

Charakter napadów


Zespół Westa przybiera charakterystyczną formę napadów. Są to skurcze zgięciowe bardzo nagłe i szybkie, czasem również toniczne skłony głowy. Skurcze trwają kilka do kilkunastu sekund i mogą pojawiać się wielokrotnie w ciągu dnia. Taką formę napadów nazywa się "ukłonem ludzi wschodu". Skurczom mięśniowym mogą towarzyszyć inne objawy, takie jak ślinotok, oczopląs, zmiana koloru skóry.

Rokowania


W przypadku zespołu Westa rokowania nie są korzystne - 10% pacjentów umiera, w 25% przypadków dochodzi do porażenia mózgowego. U większości dzieci następuje spowolnienie rozwoju psychoruchowego. W 20% przypadkach zespół Westa przekształca się w inne formy padaczki - np zespół Lennoxa-Gastauta)

Zobacz również: http://olalesniewska.w.interia.pl/index2.html

Menu: Więcej o padaczce : Padacza alkoholowa | Padacza pourazowa | Zespół Westa | Elektrostymulacja padaczki | Pacemaker | Leki przeciwpadaczkowe w czasie ciąży | Dzieci z padaczką, konieczność psychologicznego wsparcia | Dieta ketogenna (ketogeniczna)

Mogą Cię zainteresować również...

01 Depresja a choroby somatyczne - Istnieje ścisły związek pomiędzy chorobami somatycznymi (dotyczącymi ciała) a depresją. Zależność ta jest szczególnie widoczna w przypadku chorób układu krążenia, układu pokarmowego, chorób endokrynologicznych, alergicznych czy nowotworów.

02 Przyczyny depresji - Depresja uznawana jest za chorobę cywilizacyjną. Zatem zaburzenia depresyjne są konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego, globalizacji, przyspieszenia społeczeństw w nadrabianiu zaległości ekonomiczno-kulturowych.

03 Przyczyny i objawy umożliwiające diagnozę zespołu Aspergera - Przyczyny zespołu Aspergera nie są do końca znane. Lekarze nie są zgodni, czy ma on podłoże genetyczne, niektórzy badacze wskazują na mechanizm somatyczny czy następstwa zatrucia metalami ciężkimi.

04 Dorośli z Aspergerem - W wielu przypadkach Zespół Aspergera diagnozuje się u dzieci w wieku szkolnym, ok. 8-10 roku życia, gdy leczenie jest już trudne. Często jednak zdarza się, że ludzie żyją z Aspergerem do wieku dorosłego i dowiadują się o nim bardzo późno – lub wcale.