Leki przeciwpadaczkowe w czasie ciąży

Kobiety chore na padaczkę, w trakcie ciąży mogą przez leki, które zażywają, narazić zdrowie swoich dzieci. Ostatnie doniesienia naukowe wykazują, że leki przeciwpadaczkowe zawierające sodium valproate (związek stosowany w lekach zarówno dla padaczki z napadami grand mal i petit mal) stosowane w czasie ciąży, mogą spowodować obniżenie inteligencji dziecka. New England Journal of Medicine podał, że dzieci których matki przyjmowały w czasie ciąży leki przeciwpadaczkowe zawierające walproinian sodu, mają statystycznie niższe wskaźniki inteligencji niż dzieci matek stosujących leki przeciwpadaczkowe, nie zawierające tej substancji. Dzieci zostały przebadane w wieku trzech lat. Na razie nie wiadomo czy niższa inteligencja jest stanem przejściowym, czy też uszkodzony zostaje mózg dzieci w stopniu trwałym.

Ta wiadomość jest kolejną przesłanką przeciwko stosowaniu walproinianu sodu u kobiet w ciąży. Wiadomo bowiem, że związek ten wpływa również na powstawanie wad rozwojowych płodu oraz zwiększa śmiertelność płodu i ryzyko poronienia.

Ważne jednak, aby kobiety, których napady padaczkowe łagodzą jedynie leki zawierające walproinian, nie odstawiały samodzielnie leków - zwłaszcza w pierwszym trymestrze – może to bowiem grozić poronieniem w wyniku napadu. Trudność w zapobieganiu uszkodzeniu płodu walproinianem polega na tym, że po pierwsze niektóre rodzaje napadów reagują jedynie na walproinian, po drugie zaś, największe spustoszenie w organizmie dziecka robi on podczas pierwszego trymestru, a przyszła mama orientuje się że jest w ciąży dopiero około połowy pierwszego trymestru.

Menu: Więcej o padaczce : Padacza alkoholowa | Padacza pourazowa | Zespół Westa | Elektrostymulacja padaczki | Pacemaker | Leki przeciwpadaczkowe w czasie ciąży | Dzieci z padaczką, konieczność psychologicznego wsparcia | Dieta ketogenna (ketogeniczna)

Mogą Cię zainteresować również...

01 Depresja a choroby somatyczne - Istnieje ścisły związek pomiędzy chorobami somatycznymi (dotyczącymi ciała) a depresją. Zależność ta jest szczególnie widoczna w przypadku chorób układu krążenia, układu pokarmowego, chorób endokrynologicznych, alergicznych czy nowotworów.

02 Przyczyny depresji - Depresja uznawana jest za chorobę cywilizacyjną. Zatem zaburzenia depresyjne są konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego, globalizacji, przyspieszenia społeczeństw w nadrabianiu zaległości ekonomiczno-kulturowych.

03 Przyczyny i objawy umożliwiające diagnozę zespołu Aspergera - Przyczyny zespołu Aspergera nie są do końca znane. Lekarze nie są zgodni, czy ma on podłoże genetyczne, niektórzy badacze wskazują na mechanizm somatyczny czy następstwa zatrucia metalami ciężkimi.

04 Dorośli z Aspergerem - W wielu przypadkach Zespół Aspergera diagnozuje się u dzieci w wieku szkolnym, ok. 8-10 roku życia, gdy leczenie jest już trudne. Często jednak zdarza się, że ludzie żyją z Aspergerem do wieku dorosłego i dowiadują się o nim bardzo późno – lub wcale.