Przyczyny padaczki

Padaczka jest chorobą złożoną, charakteryzującą się różnorodną, często skomplikowaną etiologią. Jedną z jej podstawowych przyczyn, jest niewątpliwie podłoże genetyczne. Zdaniem specjalistów, niektórzy ludzie dziedziczą predyspozycje do napadów padaczkowych. Dziedziczenia predyspozycji, nie należy jednak mylić z dziedziczeniem samej choroby, gdyż padaczka nie jest schorzeniem dziedzicznym. Cechą, która może być przekazana z pokolenia na pokolenia, a która zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia epilepsji, jest jedynie niski próg pobudliwości komórek mózgowych, czyli ich duża skłonność do silnego reagowania wyładowaniem padaczkowym na różnego rodzaju czynniki.

Nie bez znaczenia w przypadku tej choroby są również urazy mózgu. Drgawki mogą się, bowiem pojawić w trakcie reakcji kompensacyjnych organizmu. Istnieje również hipoteza, iż tak zwana blizna glejowa powstała po urazach mózgu, jest jednym z czynników powodujących pojawienie się ogniska padaczkowego.

Jedną z często wskazywanych przyczyn napadów padaczkowych są również zmieniające się z dużym natężeniem różnorodne bodźce, głównie dźwięki i zapachy. Do napadu padaczkowego mogą się również przyczynić wahania hormonalne związane na przykład z menstruacją, stan gorączkowy, zmiana aktywności falowej mózgu, czyli przejście organizmu od stanu snu do czuwania i odwrotnie, a także zmęczenie, długotrwały brak snu oraz szereg stanów fizjologicznych organizmu. Najczęściej wśród nich wskazywane, to niedocukrzenie, niedotlenienie, niewydolność adrenergiczna, jak również zaburzenia wodno - elektrolitowe.

Menu: Padaczka | Przyczyny padaczki | Napady padaczkowe | Leczenie padaczki | Pomoc w padaczce | Profilaktyka padaczki | Więcej o padaczce

Mogą Cię zainteresować również...

01 Depresja a choroby somatyczne - Istnieje ścisły związek pomiędzy chorobami somatycznymi (dotyczącymi ciała) a depresją. Zależność ta jest szczególnie widoczna w przypadku chorób układu krążenia, układu pokarmowego, chorób endokrynologicznych, alergicznych czy nowotworów.

02 Przyczyny depresji - Depresja uznawana jest za chorobę cywilizacyjną. Zatem zaburzenia depresyjne są konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego, globalizacji, przyspieszenia społeczeństw w nadrabianiu zaległości ekonomiczno-kulturowych.

03 Przyczyny i objawy umożliwiające diagnozę zespołu Aspergera - Przyczyny zespołu Aspergera nie są do końca znane. Lekarze nie są zgodni, czy ma on podłoże genetyczne, niektórzy badacze wskazują na mechanizm somatyczny czy następstwa zatrucia metalami ciężkimi.

04 Dorośli z Aspergerem - W wielu przypadkach Zespół Aspergera diagnozuje się u dzieci w wieku szkolnym, ok. 8-10 roku życia, gdy leczenie jest już trudne. Często jednak zdarza się, że ludzie żyją z Aspergerem do wieku dorosłego i dowiadują się o nim bardzo późno – lub wcale.