Napady gromadne

Jeżeli napady padaczkowe, powtarzają się kilkakrotnie w ciągu kilku godzin i świadomość między nimi jest zachowana, są to tak zwane napady gromadne. Jeżeli natomiast, chory nie odzyskuje świadomości nawet pomiędzy dwoma napadami, jest to stan padaczkowy, który może nawet zagrażać jego życiu. W takim przypadku, konieczne staje się udzielenie mu natychmiastowej pomocy lekarskiej.

« Napady  |  Napady pierwotnie uogólnione |  Napady częściowe |  Napady mikloniczne |  Napady kloniczne |  Napady toniczne |  Uogólnione napady toniczno - kloniczne |  Napady gromadne | 

Menu: Padaczka | Przyczyny padaczki | Napady padaczkowe | Leczenie padaczki | Pomoc w padaczce | Profilaktyka padaczki | Więcej o padaczce

Mogą Cię zainteresować również...

01 Depresja a choroby somatyczne - Istnieje ścisły związek pomiędzy chorobami somatycznymi (dotyczącymi ciała) a depresją. Zależność ta jest szczególnie widoczna w przypadku chorób układu krążenia, układu pokarmowego, chorób endokrynologicznych, alergicznych czy nowotworów.

02 Przyczyny depresji - Depresja uznawana jest za chorobę cywilizacyjną. Zatem zaburzenia depresyjne są konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego, globalizacji, przyspieszenia społeczeństw w nadrabianiu zaległości ekonomiczno-kulturowych.

03 Przyczyny i objawy umożliwiające diagnozę zespołu Aspergera - Przyczyny zespołu Aspergera nie są do końca znane. Lekarze nie są zgodni, czy ma on podłoże genetyczne, niektórzy badacze wskazują na mechanizm somatyczny czy następstwa zatrucia metalami ciężkimi.

04 Dorośli z Aspergerem - W wielu przypadkach Zespół Aspergera diagnozuje się u dzieci w wieku szkolnym, ok. 8-10 roku życia, gdy leczenie jest już trudne. Często jednak zdarza się, że ludzie żyją z Aspergerem do wieku dorosłego i dowiadują się o nim bardzo późno – lub wcale.