Napady pierwotnie uogólnione

Napady pierwotnie uogólnione są skutkiem uogólnionych napadów toniczno - klonicznych. Oznacza to, że podczas takiego napadu nagłe wyładowania padaczkowe występują jednocześnie w obu półkulach mózgu. W czasie takiego napadu, chory, albo tylko traci przytomność i upada, a wszystko to trwa kilkanaście sekund albo po upadku następuje gwałtowne, toniczne napięcie mięśni całego jego ciała, co objawia się odgięciem głowy chorego w tył i wyprężeniem kończyn. W tym czasie ustaje oddychanie, w skutek czego narasta sinica. Po chwili całym ciałem chorego zaczynają wstrząsać silne drgawki kończyn i głowy. Czasem, na tym etapie ataku może dojść do przygryzienia języka lub bezwiednego oddania moczu. W chwili, gdy napad zaczyna ustępować chory powoli zaczyna oddychać, choć wciąż jeszcze jest nieprzytomny. Po całkowitym ustaniu ataku, chory czuje się senny i rozkojarzony. Taki atak trwa zazwyczaj od jednej do trzech minut.

« Napady  |  Napady pierwotnie uogólnione |  Napady częściowe |  Napady mikloniczne |  Napady kloniczne |  Napady toniczne |  Uogólnione napady toniczno - kloniczne |  Napady gromadne | 

Menu: Padaczka | Przyczyny padaczki | Napady padaczkowe | Leczenie padaczki | Pomoc w padaczce | Profilaktyka padaczki | Więcej o padaczce

Mogą Cię zainteresować również...

01 Depresja a choroby somatyczne - Istnieje ścisły związek pomiędzy chorobami somatycznymi (dotyczącymi ciała) a depresją. Zależność ta jest szczególnie widoczna w przypadku chorób układu krążenia, układu pokarmowego, chorób endokrynologicznych, alergicznych czy nowotworów.

02 Przyczyny depresji - Depresja uznawana jest za chorobę cywilizacyjną. Zatem zaburzenia depresyjne są konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego, globalizacji, przyspieszenia społeczeństw w nadrabianiu zaległości ekonomiczno-kulturowych.

03 Przyczyny i objawy umożliwiające diagnozę zespołu Aspergera - Przyczyny zespołu Aspergera nie są do końca znane. Lekarze nie są zgodni, czy ma on podłoże genetyczne, niektórzy badacze wskazują na mechanizm somatyczny czy następstwa zatrucia metalami ciężkimi.

04 Dorośli z Aspergerem - W wielu przypadkach Zespół Aspergera diagnozuje się u dzieci w wieku szkolnym, ok. 8-10 roku życia, gdy leczenie jest już trudne. Często jednak zdarza się, że ludzie żyją z Aspergerem do wieku dorosłego i dowiadują się o nim bardzo późno – lub wcale.